اخبار

Jul 7th تبريك عيد سعيد فطر

باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید سعید فطر بر شما مبارک

Dec 28th معرفی نت سا

سلام مدتی است که به دلیل تشابهی اسمی بدنبال تغییر اسم شرکت به نامی با مصمی بودیم. در این راه تحقیقات زیادی کردیم و بر اساس بررسی های به عمل آمده نام تجاری نت سا برای این کار انتخاب شد. خذماتی که ... بیشتر »